Είμαι άνω των 18 ετών,
επιθυμώ να συνεχίσω

Έξοδος, είμαι κάτω των 18 ετών

Have a question ? Call us!

+30 22890 78115

View Map

English English

About Us

Does your mother know? is a boutique sex shop located on the sensual island of Mykonos. The concept behind our shop is to provide high- quality, luxury, trendy toys and sensual wellness products that appeal to every taste. Our web store is user-friendly and guarantees same day dispatch if you place your order before 12:00.

Our aim is to provide a wide range of high-quality products at competitive prices. Our catalogue is constantly updated to ensure that you have access to the newest, most inventive and fun items.